Publications

Export 7 results:
    Filters: Author is Korb, S.  [Clear All Filters]
    2009
    Scherer, K. R., & Korb S. (2009).  Ausdruck von Emotionen: Produktion, Kontrolle und Manipulation. (Folkers, G., & Fehr J., Ed.).Gefühle zeigen. Manifestationsformen emotionaler Prozesse. 49-95.
    Korb, S. (2009).  La régulation des émotions. (Sander, D., & Scherer K. R., Ed.).Traité de psychologie des émotions. 259-288.
    Korb, S., & Sander D. (2009).  Neural architecture of facial expression. (Sander, D., & Scherer K. R., Ed.).The Oxford Companion to Emotion and the Affective Sciences. 173-175.